AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar ne njoftimin e ne faqen e AKAFPK-se, njoftim i dates 29 shtator 2021 per bashkepunetore te jashtem ne fushen e hartimit te standardit te profesionit, komisioni i mbledhur pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve, vendosi te shpalle fitues:

Teknik gjeodet – shtyhet deri ne 15.10.2021 ora 14.00

Murator dhe Suvatues

 1. Erjon Lala Specialist i kategorise se Larte
 2. Adriana Lajthia Specialist i kategorise se Ulet
 3. Kliton Nanaj Specialist i kategorise se Larte
 4. Silvana Pavaci Specialist i kategorise se Larte
 5. Tomorr Shehu Specialist i kategorise se Ulet

Asistente, Specialiste te punes sociale

 1. Dorentina Hysa – Specialist i kategorise se Mesme
 2. Elidona Elezaj – Specialist i kategorise se Mesme
 3. Marinela Mjeda – Specialist i kategorise se Larte
 4. Arkida Hysenaj- Specialist i kategorise se Larte
 5. Redinela Azizaj- Specialist i kategorise se Larte
 6. Sadie Gjana- Specialist i kategorise se Mesme

Tirane me 11 Tetor 2021

Leave a comments