AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dhe vleresoi dokumentacionin e kandidateve, vendosi te shpalle fitues për anëtare ne përberjen e Komitetit Sektorial te Teknologjise se Informacionit dhe Komunikimit :

  1. Dritan Mezini – anëtar, përfaqesues i shoqates se punedhenesve
  2. Endri Xhina – anëtar, ekspert i pavarur
  3. Engjellushe Ibrahimi – anëtar, perfaqesues i sindikates
  4. Argena Hasa -anëtar, perfaqesues biznesi
  5. Hatixhe Bilibashi – anëtar, ekspert i pavarur
  6. Aldo Shehu – anëtar, ekspert i pavarur

Tirane me 28 dhjetor 2021

Leave a comments