AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 20 Prill 2022: “kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të kualifikimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

  • Për hartimin e standardit të kualifikimit profesional “Shërbime xhenerike” , niveli III  në KSHK, (rishikim)
  1. Vojsava Delilaj- Specialist i Niv te Larte
  2. Andrea Kerkeshi- Specialist i Niv te Larte
  3. Emiranda Findiku (Spahiu)- Specialist i Niv te Larte
  4. Renata Qatipi- Specialist i Niv te Larte
  • Për hartimin e standardit të kualifikimit profesional “Shërbime motori”niveli III  në KSHK, (rishikim)
  1. Vojsava Delilaj – Specialist i Niv te Larte
  2. Andrea Kerkeshi- Specialist i Niv te Larte
  3. Emiranda Findiku (Spahiu)- Specialist i Niv te Larte
  4. Renata Qatipi- Specialist i Niv te Larte

Tirane me 28 Prill 2022

Leave a comments