AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 24 qershor 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standartit të Kualifikimit Profesional , komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:
  1. Për hartimin e Standartit të Kualifikimit Profesional Karpentieri, Hekurkthim dhe Betonim, niveli III ne KSHK (rishikim )
  • Silvana Pavaci– (specialiste e kategorisë së lartë)
  • Erjon Lala– (specialist i kategorisë së lartë)
  • Kliton Nenaj– (specialiste e kategorisë së lartë)
  • Adriana Lajthia– (specialiste e kategorisë së ulët)
  • Eriselda Gllucaj– (specialiste e kategorisë së ulët)

2.Për hartimin e Standartit të Kualifikimit Profesional Mobileri dhe Tapiceri, niveli III ne KSHK (rishikim )

  • Majlinda Sekja– (specialiste e kategorisë së lartë)
  • Flora Toska– (specialist i kategorisë së lartë)
  • Genci Ceni– (specialiste e kategorisë së mesëm)
  • Pertef Mezini– (specialiste e kategorisë së ulët)

Tirane me 6 korrik 2022

Leave a comments