AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 29 qershor 2022 për shtyrjen e afatit të aplikimit të bashkëpunëtorëve për hartimin e 5 programeve dhe rishikimin e 1 programi të kurseve të unifikuara të FP (në vijim të njoftimit të datës 17 qershor 2022)

komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Menaxhim hoteli”.
 • Leonard Vlashaj – (specialist i kategorisë së mesme)
 • Flutura Vaqarri – (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Donald Vogli – (specialist i kategorisë së lartë).
 • Besim Xhaja – (specialist i kategorisë së mesme)
 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Operator turistik”.
 • Ira Roço – (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Alma Ferhati – (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Leonard Vlashaj – (specialist i kategorisë së mesme)
 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Shërbime në bletari”.
 • Mariglen Boja – (specialist i kategorisë së mesme)
 • Erion Cani – (specialist i kategorisë së lartë).
 • Veronika Baboçi – (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Petref Halili – (specialist i kategorisë së lartë).
 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Udhërrëfim turistik”.
 • Ira Roço – (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Alma Ferhati – (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Leonard Vlashaj – (specialist i kategorisë së mesme)
 1. Aplikimi për bashkëpunëtorë për hartimin e Programeve e Kurseve të unifikuara të FP, të mëposhtme, shtyhet deri në 18 Korrik 2022, ora 16.30
 • “Poligrafi”
 • “Punim xhami”.

Leave a comments