AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 8 Gusht 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standartit të Profesionit, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

 1. Për hartimin e Standartit të Profesionit “Punonjës ndihmës në shërbimet sociale/shëndetësore”:
 • Arkida Hysenaj – specialist i kategorisë së lartë
 • Elidona Elezaj (Ukshini) – specialist i kategorisë së mesme
 • Dorentina Hysa – specialist i kategorisë së mesme
 • Redinela Azizaj – specialist i kategorisë së lartë
 • Yllka Kasemi (Abedini) – specialist i kategorisë së lartë
 • Sadie Gjana – specialist i kategorisë së lartë
 1. Për hartimin e Standartit të Profesionit “Prodhues të produkteve dhe nënprodukteve të qumështit”:
 • Liljana Gaba – specialist i kategorisë së lartë
 • Edlira Dallo – specialist i kategorisë së lartë
 • Alma Caka – specialist i kategorisë së lartë
 • Naime Borova – specialist i kategorisë së lartë
 • Fatjon Hoxha – specialist i kategorisë së ulët

Tiranë më, 17 gusht 2022

 

Leave a comments