AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 15 Gusht 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standartit të Kualifikimit Profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:
  1. Për hartimin e Standartit të Kualifikimit Profesional Sherbime hidraulike ne ujesjelles kanalizime, niveli III ne KSHK
  • Besjan Brahaj– (specialiste e kategorisë së lartë)
  • Ejona Zogu– (specialist i kategorisë së lartë)
  • Mimoza Myderizi– (specialiste e kategorisë së lartë)
  • Ilir Agolli – (specialiste e kategorisë së ulet)

Tirane me 23 gusht 2022

Leave a comments