AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 19 shtator 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standardit të Kualifikimit Profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: 

Për hartimin e Standardit të Kualifikimit Professional  Teknologji e përpunimit tё 

qumështit”, Niveli III në KSHK (Rishikim):  

  1. Alma Caka – specialist i kategorisë së lartë 
  2. Edlira Dallo – specialist i kategorisë së lartë 
  3. Fatjon Hoxha  – specialist i kategorisë së mesëm
  4. Liljana Gaba – specialist i kategorisë së lartë 

Tiranë më, 26 shtator 2022 

Leave a comments