AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 20 tetor 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesionale: “Tekstil – Konfeksione”, niveli II  në KSHK dhe “Punime dhe riparime rrugësh”, niveli III  në KSHK, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: 

Për rishikimin standardit të kualifikimit profesional“Tekstil – Konfeksione”, niveli II  në KSHK

  1. Anila Zajmi (Katanolli) – specialist i kategorisë së lartë  
  2. Tatjana Kosova (Spahiu) – specialist i kategorisë së lartë 
  3. Marsida Hoxhallari – specialist i kategorisë së lartë 
  4. Teodora Agalliu (Dashi) – specialist i kategorisë së mesme 

Për rishikimin standardit të kualifikimit profesional “Punime dhe riparime rrugësh”, niveli III  në KSHK. 

  1. Silvana Pavaci– (specialiste e kategorisë së lartë) 
  2. Erjon Lala– (specialist i kategorisë së lartë) 
  3. Kliton Nenaj– (specialiste e kategorisë së lartë) 
  4. Adriana Lajthia– (specialiste e kategorisë së ulët) 

  Tiranë më, 31 tetor 2022 

Leave a comments