AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 02.12.2022, për përzgjedhjen e një anëtari të komitetit sektorial të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) të cilët do të mbështesin zhvillimin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve (KSHK) komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve të dokumenteve  të paraqitura  dhe vendosi të shpallë fitues  për anëtarë të Komitetit  Sektoriale të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK): 

1. Gentian Likaj                        Anëtar, Përfaqësues biznesi   me përvojë të pasur në zhvillimin e burimeve

Tirane 13 dhjetor 2022

Leave a comments