AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 9 nëntor 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për Rishikimin e Programeve Orientuese të kualifikimeve Profesionale, të nivelit IV në KSHK; Rrjete të Dhënash, Mbështetje e Përdoruesve të TIK, Zhvillim Website, Shërbime Sociale dhe Shëndetësore, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

I. Për rishikimin e Programit Orientues të Kualifikimit Profesional “Rrjete të Dhënash”, të nivelit IV në KSHK:

1. Elida Mesi – specialist i kategorisë së lartë

2. Ornela Lala – specialist i kategorisë së mesme

3. Loreta Polaj – specialist i kategorisë së mesme

II. Për rishikimin e Programit Orientues të Kualifikimit Profesional “Mbështetje e Përdoruesve të TIK”, të nivelit IV në KSHK:

1. Elida Mesi – specialist i kategorisë së lartë

2. Ornela Lala – specialist i kategorisë së mesme

3. Loreta Polaj – specialist i kategorisë së mesme

III. Për rishikimin e Programit Orientues të Kualifikimit Profesional “Zhvillim Website”, të nivelit IV në KSHK:

1. Elida Mesi – specialist i kategorisë së lartë

2. Ornela Lala – specialist i kategorisë së mesme

3. Loreta Polaj – specialist i kategorisë së mesme

IV. Për rishikimin e Programit Orientues të Kualifikimit Profesional “Shërbime Sociale dhe Shëndetësore”, të nivelit IV në KSHK:

1. Sadie Gjana (Qenani) – specialist i kategorisë së lartë

2. Anita Gjoka – specialist i kategorisë së lartë

3. Elidona Elezaj (Ukshini) – specialist i kategorisë së lartë

Tiranë më, 22 Nëntor 2022

Leave a comments