AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 23 Qershor 2023, për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesionale “Rrobaqepësi”, niveli III në KSHK (rishikim) dhe “Makina metalpunuese”, niveli III në KSHK (rishikim)  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm:
  • “Rrobaqepësi”, niveli III në KSHK (rishikim)
  1. Anila Zajmi Katanolli – Specialist i kategorisë së lartë
  2. Teodora Agalliu – Specialist i kategorisë së mesme
  3. Lejla Hakiraj – Specialist i kategorisë së lartë
  • “Makina metalpunuese”, niveli III në KSHK (rishikim)
  1. Bledi Pelivani – specialist i kategorisë së mesme
  2. Emiranda Findiku – specialist i kategorisë së lartë
  3. Andrea Kërkeshi – specialist i kategorisë së lartë
  4. Vojsava Delilaj – specialist i kategorisë së lartë
 

Leave a comments