AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 27 qershor 2023 për validimin e 3 grupeve të skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, për vitin shkollor 2023-24, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për validimin e grupit të skeletkurrikulave fushës së Teknologjisë ushqimore: (i) profili “Teknologji e përpunimit të brumërave”, Niv. III i KSHK; (ii) profili “Teknologji e përpunimit të qumështit”, Niv. III i KSHK; (iii) profili “Teknologji e prodhimit të pijeve”, Niv. III i KSHK:
  1. Nikolina Shahu (specialiste e kategorisë së ulët)
  2. Valbona Allaisufi (specialiste e kategorisë së lartë)
  3. Manjola Purrizo (specialiste e kategorisë së lartë)
Për validimin e grupit të skeletkurrikulave fushës së Ndërtimit: (i) drejtimi “Ndërtim”, Niv. IV i KSHK; (ii) profili “Karpenteri, hekurkthim dhe betonim”, Niv. III i KSHK; (iii) profili “Punime dhe riparim rrugësh”, Niv. III i KSHK:
  1. Erjon Lala (specialist i kategorisë së lartë)
  2. Alma Golgota (specialiste e kategorisë së lartë)
  3. Diana Bardhi (specialiste e kategorisë së lartë)
  4. Gentian Seitaj (specialist i kategorisë së lartë)
Për validimin e grupit të skeletkurrikulave fushës së Përpunim drurit: (i) profili “Prodhime druri gjysëm të gatshme”, Niv. III i KSHK; (ii) profilit “Mobileri dhe tapiceri”, Niv. III i KSHK:
  1. Dritan Ajdinaj (specialist i kategorisë së lartë)
  2. Alfred Turku (specialist i kategorisë së mesme)
  3. Elis Muça (specialist i kategorisë së mesme)

Leave a comments