AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 15 shtator 2023 për specialistë të jashtëm për hartimin e Standardit të Profesionit, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e Standardit të Profesionit “Specialist për sigurinë kibernetike”:
  • Ilir Daka – Specialist i kategorisë së lartë
  • Indrit Enesi – Specialist i kategorisë së lartë
  • Arbër Malaj – Specialist i kategorisë së mesme
  • Anisa Melishte – Specialist i kategorisë së mesme
  • Mario Dervshaj – Specialist i kategorisë së mesme
  • Bianka Hada – Specialist i kategorisë së mesme
  • Besmir Kanushi – Specialist i kategorisë së mesme
Tiranë më, 18 shtator 2023

Leave a comments