AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 8 nëntor 2023 për specialistë të jashtëm për rishikimin/hartimin e standardeve të profesioneve: “Nëpunës në agjencitë e udhëtimit” dhe “Pastiçier” (hartim), komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Ø “Nëpunës në agjencitë e udhëtimit”: 1. Alma Ferhati – Specialist i kategorisë së lartë 2. Aneo Hila – Specialist i kategorisë së lartë 3. Silvana Bushi – Specialist i kategorisë së lartë 4. Dorian Disha – Specialist i kategorisë së ulët 5. Salina Agalliu – Specialist i kategorisë së ulët Ø “Pastiçier”: 1. Flutura Vaqarri – Specialist i kategorisë së lartë 2. Armand Kikino – Specialist i kategorisë së lartë 3. Mukades Memajdini – Specialist i kategorisë së lartë 4. Eno Joxhe – Specialist i kategorisë së ulët 5. Miranda Pëllumbi – Specialist i kategorisë së ulët

Leave a comments