AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

May 15 2023

Programet orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale

Programet orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale

Nr.Programet orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale
1Administrim Biznesi Matura-2023
2Adminstrim Zyre Matura-2023
3Agrobiznes Matura-2023
4Bujqesi Matura-2023
5Detari Matura-2023
6Elektronike Matura-2023
7Elektroteknike Matura-2023
8Gjeodezi Matura-2023
9Gjeologji Miniera Matura-2023
10Hoteleri-Turizem Matura-2023
11Instalues i sistemeve termohidraulike Matura-2023
12Inxhinieri Informatike Softwaresh Matura-2023
13Kerkim, shpim dhe shfrytezim nafte, gazi dhe uji Matura-2023
14Konfeksione NABER ADA Matura-2023
15Llogari Matura-2023
16Mbeshtetje e perdoruesve te TIK Matura-2023
17Mekanikë Matura-2023
18Multimedia Matura-2023
19Ndërtim Matura-2023
20Perpunim druri Matura-2023
21Peshkimi Matura-2023
22Programim Matura-2023
23Riparime te pajisjeve elektronike Matura-2022
24Rrjete te dhenash Matura-2023
25Rrjete te dhenash Pilot GIZ-Matura-2023
26Sherbime bankare Matura-2023
27Sherbime kujdesi per te moshuar Matura-2023
28Sherbime mjetesh transporti Matura-2023
29Sherbime Sociale dhe Shendetesore Matura-2023
30Sherbime te udhetimit dhe turizmit Matura-2023
31Sigurime Matura-2023
32Silvikulture Matura-2023
33Sipermarrje e agjencise turistike Matura-2023
34Teknologji bujqesore Matura-2023
35Teknologji Kimike Matura-2023
36Teknologji ushqimore Matura-2023
37Tekstil-Konfeksion Matura-2023
38Telekomunikacion Matura-2023
39Tregti Matura 2023
40Veterinari Matura-2023
41Zhvillim website Matura-2023
Nr.

Programet orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale (Harry Fultz)

1Automekanik Matura-2023
2Biznes Matura-2023
3Elektronike Matura-2023